Programa educatiu

El nostre programa educatiu pretén el desenvolupament integral, respectant els ritmes concrets i necessitats especifiques de cada nen. Ens basem en una metodologia activa, flexible i individualitzada, on els nens poden observar i manipular els objectes del seu entorn immediat a través de les activitats.

S'ha d'atendre el desenvolupament del llenguatge, el coneixement i progressiu descobriment del seu propi cos, el joc i el moviment, la convivència amb els altres, el descobriment del seu entorn, el desenvolupament de les seves capacitats sensorials, l'equilibri i desenvolupament de l'afectivitat i adquisició d'hàbits de vida saludables.

Entre aquests continguts educatius prestem un interès especial a la iniciació a la llengua anglesa, la música, la psicomotricitat i el joc.

La finalitat de la iniciació a l'anglès és la d'iniciar als més petits en aquest idioma i fomentar el seu interès per aprendre-ho. La programació es desenvolupa amb activitats variades i adaptades a la seva edat, amb un vocabulari propi del seu entorn, cançons i bits d'intel·ligència en anglès.

Potenciem la capacitat auditiva que des de molt petits els nens desenvolupen i és per això que la música és un element imprescindible en el dia a dia a l'escola bressol.

La psicomotricitat és un element essencial per al desenvolupament infantil. Té una gran importància com a activitat física alliberadora d'energia i per a l'equilibri emocional. Contribueix al desenvolupament del llenguatge i l'elaboració del pensament.

En els primers anys de vida l'educació és psicomotríu. Tot el coneixement i l'aprenentatge es centra en l'acció del nen sobre el medi, els altres i les experiències a través de la seva acció i moviment.

És imprescindible destacar la importància del joc com a activitat pròpia d'aquesta etapa. El joc és una activitat natural en aquestes edats, potencia el desenvolupament emocional, intel·lectual i social de l'infant. No cal fer divisió entre joc i treball ja que el joc és la feina de l'infant.